Registr operací pro zpracovávání osobních údajů

Německý zákon na ochranu dat (BDSG) ustanovuje, že jisté detaily automatického zpracování osobních dat musí být ve vhodné formě veřejně přístupné. Z tohoto důvodu udržujeme podrobný registr těchto operací. Pro základní orientaci jsme sestavili následující souhrnnou informaci. V případě, že byste potřebovali podrobnější informace, obraťte se, prosím, na naši kancelář ochrany osobních údajů. V této kanceláři Vám budou poskytnuty údaje, zda byla uložena data týkající se Vaší osoby a pokud ano, pak v jaké podobě.

Prosím, pozor: následující prohlášení se týká celého spektra zpracování osobních údajů naší společností. Zvláštní poznámky týkající se zpracování osobních dat na našich internetových stránkách jsou k dispozici zde.

1. Název a adresa odpovědného úřadu

Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Kolín nad Rýnem
Německo

Tel: +49 221-1652-0
Fax: +49 221-1652-430

E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de
Internet: www.klosterfrau-group.de

2. Management

Dr. Martin Zügel (Chairman)
René Flaschker
Christian Heller
Peter Mattes
Sven Sadewasser
Dr. Markus Unkauf

3. Vedoucí úřadu pro zpracování informací

Frank Roth

vedoucí hlavního odboru IT

4. Kontaktní údaje úřadu pro zpracování informací

Elektronickou poštou na datenschutz@klosterfrau.de nebo na výše uvedené poštovní adrese

5. Záměr pro zaznamenávání a zpracovávání údajů

Naše společnost distribuuje a prodává léčiva, kosmetické přípravky a další farmaceutické zboží. Osobní údaje zpracováváme za tímto hlavním účelem. Současně zpracováváme údaje z pověření dalších obchodních společností včetně všech společností skupiny Klosterfrau. Zpracování dat pak probíhá pro jejich účely a na jejich zodpovědnost.

6. Popis skupin osob, jichž se sběr dat dotýká

Zaznamenáváme, zpravováváme a používáme údaje o různých skupinách osob. Mezi typické příklady dat patří následující:

Týkající se zákazníků

Jméno, kontaktní údaje, detaily bankovního spojení, detaily o věrohodnosti a údaje o objednávkách, dodávkách, termínech a platbách.

Týkající se zainteresovaných stran

Jméno, kontaktní údaje, zájem o produkty, údaje týkající se odběru novinek a účasti v soutěžích o ceny

Týkající se smluvních stran a dodavatelů

Jméno, kontaktní údaje, detaily bankovního spojení a údaje o objednávkách, dodávkách a službách, datech uzavření smluv a o platbách

Týkající se zaměstnanců

Jméno, kontaktní údaje, pozice v organizaci, stav jako zaměstnanec, důchodce atd., detaily o mzdách, platu či penzi, údaje týkající se pracovní doby a dat odvozených z pracovní náplně, spotřeby (např. v kantýně) jakož i další data nezbytná k zajištění pracovně-právního vztahu.

Týkající se žadatelů o zaměstnání

Jméno, kontaktní údaje, žádaná pozice, kvalifikace, další údaje o žádosti o zaměstnání, údaje o průběhu a výsledku přijímacího řízení.

7. Příjemci nebo kategorie příjemců údajů

Příjemci výše uvedených dat v rámci společnosti a to v míře nezbytné k vykonávání povinností plynoucích z jejich oblasti zodpovědnosti. Externí příjemci obdržují osobní údaje v případě, že to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro naplnění smluvního vztahu. Některé případy příjemců a zpracovatelů dat zahrnují i úřady sociálního pojištění, daňový úřad, dozorčí orgány, bankovní ústavy, pojišťovny a poskytovatele služeb a to v souladu s § 11 BDSG.

8. Závazné termíny pro vymazání dat

Osobní data jsou vymazávána v případě vypršení zákonem dané lhůty pro jejich uchovávání nebo v případě, že již nejsou více potřebné k zajištění výše uvedených cílů.

9. Předávání údajů do třetích zemí

Údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský ekonomický prostor (třetí země).